Validatieartikel

FPLSE (ULg)

ISoSL

De creatie van de TVV-test werd deels gefinancierd door middel van een toelage zonder beperkingen van Janssen-Cilag Belgium.