Wat is MeetingPreparationTask?

 

De computergestuurde taak van het voorbereiden van een vergadering (TVV) kadert in het neworld-project om computergestuurde taken te creëren, die specifieke activiteiten uit het dagelijkse leven simuleren teneinde de cognitieve en functionele capaciteiten in een complexe virtuele omgeving te kunnen evalueren.

Voor tal van activiteiten uit het dagelijkse leven moeten er meerdere subtaken gecoördineerd worden, bv. voor het bereiden van een maaltijd of het boodschappen doen in een supermarkt. In het begin van de jaren 2000 stelde Paul Burgess (2000) een theoretisch model van multitaskingactiviteiten op en bepaalde er tegelijk de karakteristieken van, die we in drie grote punten kunnen samenvatten: de uitvoering door de persoon van meerdere verschillende taken, de omgang met onverwachte situaties en het bepalen en evalueren van de verwezenlijking van vooropgestelde doelstellingen. Tot op heden toonden verschillende studies bovendien aan dat personen die aan een psychopathologie (zoals schizofrenie, bipolaire stoornis, alcoholafhankelijkheid, zie Larøi et al., 2009; Laloyaux et al., 2012; Laloyaux et al., 2013; Laloyaux et al., 2014) of een neurologische aandoening lijden (Burgess et al.2000), mogelijkerwijs moeite kunnen hebben met het uitvoeren van multitaskingactiviteiten. Er bestond echter tot nu nog geen geldige en gestandaardiseerde tool om multitaskingactiviteiten op een gedetailleerde manier te evalueren en de aard van dergelijke moeilijkheden te identificeren. Om aan deze leemte tegemoet te komen, ontwikkelden het departement Psychologie van de Universiteit van Luik en de Cellule Recherche de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège een taak waarin de verschillende karakteristieken van het theoretische model van Burgess (2000) over de multitaskingactiviteiten van het dagelijkse leven zijn opgenomen. Om daarbovenop ook de invloed te beperken van de mate waarin iemand eventueel vertrouwd zou kunnen zijn met de taak in kwestie (d.w.z. de mate waarin hij of zij er ervaring mee zou hebben), zoals het geval zou kunnen zijn bij een taak in verband met koken of boodschappen doen in een winkel, krijgen de deelnemers een taak voorgeschoteld die hen in een nieuwe omgeving doet belanden.

De taak van het voorbereiden van een vergadering (TVV) zelf is onderverdeeld in twee fasen: (i) een leerfase en (ii) een fase waarin er een vergadering moet worden voorbereid. Het doel van de leerfase is om de deelnemer te leren interageren met de virtuele omgeving via een computermuis, zodat hij vertrouwd raakt met de bewegingen die nodig zijn om de fase van de voorbereiding van een vergadering tot een goed einde te brengen.

Tijdens de tweede fase kruipt de deelnemer dan vervolgens in de huid van een secretaris/secretaresse die een zaal moet klaarmaken voor een vergadering. Hiertoe wordt hij/zij ondergedompeld in een omgeving bestaande uit meerdere vertrekken (vergaderzaal, keuken en opbergruimte voor kantoorbenodigdheden) en heeft hij/zij toegang tot een lijst van instructies. Daarbij is het de bedoeling dat de deelnemer verschillende benodigde voorwerpen op de tafels legt, terwijl hij zich intussen geconfronteerd ziet met onverwachte situaties en hij bepaalde problemen dient op te lossen (bv. een stoel die ontbreekt, de telefoon die rinkelt, ...).

Voormelde taak werd ook in twee studies bij patiënten met schizofrenie gevalideerd (Laloyaux et al., 2014; Laloyaux et al., in voorbereiding). Aan de hand van deze studies kon er een cognitief multitaskingmodel worden opgemaakt door de specifieke verbanden met de verschillende cognitieve domeinen aan te tonen, zoals het geheugen en de uitvoerende functies. Bovendien bleek uit de studies dat de prestatie bij het uitvoeren van de TVV-test in belangrijke mate de functionele status van de patiënten wist te voorspellen en het dus mogelijk maakte om zich een beeld te vormen van hun functioneren bij de verrichting van activiteiten uit het dagelijkse leven.

Eenmaal de TVV-test afgelegd, analyseert het programma de behaalde resultaten door deze te vergelijken met de normen van 'gezonde' deelnemers. Daarna wordt er een rapport met grafieken en tekst opgemaakt, dat de voornaamste resultaten en een reeks van cognitieve factoren (bv. prospectief geheugen, planning, omgang met distractoren) herneemt.

Samengevat kunnen we dus stellen dat de TVV-test een gestandaardiseerd hulpmiddel is, waarmee de multitaskingcapaciteiten nagegaan kunnen worden van patiënten die aan een psychiatrische stoornis leiden en dan met name de capaciteiten die nauw verband houden met het dagdagelijks functioneren. Door deze informatie te integreren in andere evaluaties (bv. symptomen, cognitieve balans), kan er met de taak ten slotte eveneens een functioneringsprofiel van de persoon in kwestie opgemaakt worden met het oog op een psychologische interventie van het type cognitieve remediëring. 

 

 

 

Bibliografie

 

Burgess, P.W. (2000). Strategy application disorder: the role of the frontal lobes in human multitasking. Psychological Research, 63, 279-288.

Laloyaux, J., Michel, C., Mourad, H., Bertrand, H., Domken, M.A., Van der Linden, M., & Larøi, F. (2012). Performance on an everyday life activity in persons diagnosed with alcohol dependency compared to healthy controls: relations between a computerized shopping task and cognitive and clinical variables. Alcohol and Alcoholism, 47, 240-247.

Laloyaux, J., Pellegrini, N., Mourad, H., Bertrand, H., Domken, M.A., Van der Linden, M., & Larøi, F. (2013). Performance on a computerized shopping task significantly predicts real world functioning in persons diagnosed with bipolar disorder. Psychiatry Research, 210, 465-471.

Laloyaux, J., Van der Linden, M., Levaux, M.N., Mourad, H., Pirri, A., Bertrand, H., Domken, M.A., Adam, S., & Larøi, F. (2014). Multitasking capacities in persons diagnosed with schizophrenia: A preliminary examination of their neurocognitive underpinnings and ability to predict real world functioning. Psychiatry Research, 217, 163-170. 

Larøi, F., Canlaire, J., Mourad, H., & Van Der Linden, M. (2010). Relations between a computerized shopping task and cognitive tests in a group of persons diagnosed with schizophrenia compared with healthy controls. Journal of the International Neuropsychological Society, 16, 180-189.

Burgess, P.W., Veitch, E., de Lacy Costello, A., & Shallice, T. (2000). The cognitive and neuroanatomical correlates of multitasking. Neuropsychologica, 38, 848-863.

 

 

Validatieartikel

FPLSE (ULg)

ISoSL

De creatie van de TVV-test werd deels gefinancierd door middel van een toelage zonder beperkingen van Janssen-Cilag Belgium.

 

Leden van de werkgroep en het wetenschappelijk comité:

Stéphane Adam - PhD - University of Liège, Liège, Belgium

Marc-André Domken - MD - Intercommunale des Soins Spécialisés de Liège, Mental Health Sector, Liège Belgium

Julien Laloyaux - MS - PhD Student - University of Liège, Liège, Belgium

Frank Larøi - PhD - University of Liège, Liège, Belgium

Marie-Noëlle Levaux - PhD - Intercommunale des Soins Spécialisés de Liège, Mental Health Sector, Liège Belgium

Haitham Mourad - MD - Freelance Psy Pluriel - Liège ; Intercommunale des Soins Spécialisés de Liège, Mental Health Sector, Liège Belgium

William Pitchot - MD - PhD - University of Liège, Liège, Belgium

Martial Van der Linden - PhD - University of Liège, Liège, Belgium; University of Geneva, Geneva, Switzerland